Granty na Eurogranty

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =
PARP-Grupa-PFR
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:
  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
  • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 
Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach
Runda III
Start: 3.08.2021 Zakończenie: 30.09.2021
Runda IV
Start: 1.10.2021 Zakończenie: 30.11.2021
Runda V
Start: 1.12.2021 Zakończenie: 27.01.2022

Więcej informacji i wniosek zgłoszeniowy on-line https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#terminy
← powrót