Oferta dla przedsiębiorców - Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =
fe_covid_page10Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dofinansowanie otrzymać mogą: mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:
  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.
* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją).

Wnioski można składać do 30 listopada br. za pomocą formularza dostępnego na stronie PARP.

Więcej informacji, formularz wniosku oraz tematy szkoleń dostępne są na stronie
 https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid.
← powrót