Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Daleka - Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 7 =
Link
1 + 7 =
Obraz2
Nieruchomość niezabudowana o pow. ~1,5520 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2. 
 
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2 U/Z - Teren zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej w tym handel – z dużym udziałem zieleni; wyklucza się lokalizację usług polegających na:
składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,
handlu hurtowego materiałami i kruszywami budowlanymi,
lokalizacji stacji paliw, stacji obsługi lub remontowych środków transportu,  myjni samochodowych i stacji kontroli pojazdów,
handlu samochodami i ich częściami,
rekreacji związanej z uprawianiem sportów motorowych.
7 ZP - Zieleń urządzona: przeznaczenie – zieleń urządzona; dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i ścieżki rowerowej; zakaz lokalizacji budynków i wiat; zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych; zakaz lokalizacji miejsc do parkowania.
Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna w ulicy Dalekiej; wodociąg i gazociąg w ulicy Wierzeje. 
Teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - preferencyjna stawka dzierżawy - 0,10 zl/m2 m-cznie. Okres dzierżawy - 10 lat.

Kontakt:
Urząd Miasta e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl tel. +48 44/732 18 52, 732 18 75
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ

​*****
Galeria zdjęć:
- zdjęcie nr 1: mapa terenu 

Załączniki artykułu

daleka-proj.umowy (Pobrań: 1932)
ogłoszenie PSAG Daleka (Pobrań: 474)
← powrót