Górna 3

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =
Nieruchomość  o pow. 0,0861 ha, zlokalizowana przy Al. Piłsudskiego. Nieruchomość jest w trakcie prac związanych z wyburzeniem niewielkiego nieużytkowanego budynku mieszkalnego usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości. Prace te są obecnie na etapie końcowym, w związku z czym przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość niezabudowana.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani  też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Stosownie do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” nieruchomość  znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej  MŚ – tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej intensywnej (mieszkalnej, mieszkaniowo-usługowej).
Infrastruktura techniczna - w ulicy Górnej przebiegają elementy infrastruktury technicznej w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci energii elektrycznej. 

Nieruchomość atrakcyjnie położna, przy jednej z głównych ulic miasta - Al. Piłsudskiego (bez zjazdu z niej). Obsługa komunikacyjna przewidziana jest z ulicy Górnej o nawierzchni asfaltowej.


Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomosciami tel. 447321852
← powrót