Metalowców kompleks II

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 2,1982 ha, zlokalizowana w przemysłowej części miasta.  PRZETARG 17 marca 2023 r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce 3P - zabudowa o funkcji aktywności ekonomicznej, obejmującej działalność produkcyjną, magazyny. Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, (które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko). Ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności do obszaru władania gruntem.
W ulicy Metalowców przebiegają sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa w odległości ~10 m od granicy działki. 
Cena wywoławcza  - 2.100.000,00 zł + VAT
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij TUTAJ
 

Załączniki artykułu

Metalowców (Pobrań: 2)
← powrót