Nowy Świat

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1611 ha. PRZETARG 16 grudnia 2022 r.
Nieruchomośc zlokalizowana na obszarze nowego osiedla mieszkaniowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednostka 6ZP-U - przeznaczenie podstawowe – realizacja zieleni publicznej ogólnodostępnej z dopuszczeniem usług, handlu i gastronomii. Wysokość zabudowy od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalna wysokość budynków do 12 m. 

Infrastruktura techniczna - w przyległych ulicach projektowanych: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg,energia elektryczna, ciepłociąg.

cena wywoławcza: 405.000,00 + VAT

KONTAKT: Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. 44 7321852

Załączniki artykułu

ogloszenie (Pobrań: 37)
← powrót