Aktualności

Wykaz nr 1 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Załącznik do zarządzenia Nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 października 2022 r.
 
Wykaz nr 2 części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej.
Załącznik do zarządzenia Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2022 r.
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej.
Załącznik do zarządzenia Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiegoz dnia 7 października 2022 r.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wolborskiej 4 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku położonym przy ul. Bolesława Prusa 2 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 5 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 4 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. Mieszka I -go 4 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.