Dzisiaj: Poniedziałek 30 listopada 2020

PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Orlej 11 – teren Ciepłowni - C1 (wjazd od ul. Żelaznej).

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Miasto Piotrków Trybunalski: Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

GODZINY OTWARCIA PSZOK:
WTOREK: 9.00 – 17.00          CZWARTEK: 9.00 – 17.00           SOBOTA: 10.00 – 15.00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK

- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z  remontów prowadzonych samodzielnie,
- zużyte opony,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
- opakowania ze szkła,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych
- opakowania wielomateriałowe,
- tekstylia,
- metale.
Zużyte opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów i motocykli, wózków oraz z pojazdów samochodowych osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Z danej nieruchomości zamieszkałej można oddać do PSZOK w ciągu roku kalendarzowego 4 opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

Do  PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

- odpady komunalne zmieszane,
- papa, smoła, wata szklana, odpady zawierające azbest,
- butle gazowe, gaśnice,
- części pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki,  reflektory, fotele, elementy karoserii samochodowej),
- odpady w opakowaniach cieknących,
- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.
 

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piotrkowie Trybunalskim określony został Uchwałą Nr IV/50/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (do pobrania TUTAJ).