Dzisiaj: Niedziela 02 paździenika 2022

Zasady przyjmowania klientów w UM - komunikat

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
DSC_4072
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 1 LIPCA 2021 R. WS. ZASAD PRZYJMOWANIA KLIENTÓW URZĘDU MIASTA.
Urząd Miasta obsługuje wszystkich klientów zgłaszających się do budynków przy Pasażu K. Rudowskiego 10 oraz ul. Szkolnej 28 – wejście B, w celu skorzystania z usług świadczonych przez urząd oraz uzyskania niezbędnych informacji dotyczących ich realizacji.

Do budynków Urzędu Miasta można wchodzić po uprzednim poddaniu się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji dłoni oraz w założonej w sposób prawidłowy maseczce tj. zakrywającej nos i usta. Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego 1,5 m liczba osób wchodzących do urzędu jest limitowana.
W przypadku dużego natężenia klientów w budynkach Urzędu Miasta może wystąpić konieczność poczekania na swoją kolej na zewnątrz budynku, za co z góry przepraszamy.

Troszcząc się o Państwa bezpieczeństwo oraz chcąc zapewnić sprawną obsługę – bez konieczności stania w kolejce - zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy lub ustalenia terminu wizyty - w szczególności w sprawach najbardziej popularnych, tj. dotyczących rejestracji pojazdów, dowodów osobistych, meldunków.

Termin obsługi na stanowiskach Biura Obsługi Mieszkańców można zarezerwować także poprzez stronę internetową - www.bom.piotrkow.pl. Ponadto przypominamy o możliwości załatwienia szeregu spraw za pośrednictwem platformy e-PUAP. Informacje na temat dostępnych w Urzędzie Miasta e-usług można znaleźć na stronie internetowej BOM.
W przypadku chęci skontaktowania się z urzędem drogą mailową prosimy o kierowanie korespondencji na adres: e-urzad@piotrkow.pl.

Zasady dotyczące obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego reguluje odrębny komunikat Kierownika USC (kliknij TUTAJ). Informacje z zakresu USC można uzyskać pod numerami tel. 44 732 77 09 / 08 / 07.
W pozostałych przypadkach prosimy korzystać z następujących numerów telefonów:
 • meldunki, nadawanie numerów PESEL: 44 732 77 52,
 • dowody osobiste: 44 732 77 05,
 • działalność gospodarcza: 44 732 77 02;
 • Referat Komunikacji: 44 732 18 17, 44 732 76 92;
 • Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru: 44 732 18 14, 44 732 18 07;
 • Referat Architektury i Budownictwa: 44 732 18 68 / 65 / 69;
 • ochrona środowiska: 44 732 18 45 / 49 / 22;
 • gospodarka komunalna: 44 732 18 24,
 • sprawy mieszkaniowe: 44 732 18 28;
 • odpady komunalne: 44 732 18 93;
 • podatki: 44 732 77 14 / 15;
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami:
  - przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: 44 732 30 36,
  - sprzedaż nieruchomości: 44 732 18 52,
  - dzierżawa: 44 732 18 50,
  - sprzedaż lokali: 44 732 18 53,
  - opłaty adiacenckie: 44 732 18 04;
 • pomoc prawna: 44 732 77 81;
 • Informacja Urzędu Miasta: 44 732 18 00 , 44 732 77 01, INFOLINIA: 800 241 251.

KRZYSZTOF CHOJNIAK PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Komunikat opracowany i ogłoszony na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii - Dz.U. 2021, poz. 861 z późn. zm.
← powrót