Dzisiaj: Poniedziałek 30 listopada 2020

Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =

Zachowaj Trzeźwy UmysłKampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.


Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Solidne wykonanie i rzetelność merytoryczna naszych materiałów zaskarbiły nam zaufanie samorządów lokalnych. Przez ostatnie pięć lat współpracowało z nami 75% gmin w Polsce. Wśród nich znalazły się zarówno małe społeczności, jak i duże ośrodki miejskie (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin). W akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2008 uczestniczyło blisko 930 gmin.

W kampanię chętnie angażują się media lokalne. Dotychczas projekt wspierało ponad 100 redakcji lokalnych, czasopisma (tygodnik „Gazeta Szkolna" i dwutygodnik „Victor"), Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia oraz lokalni nadawcy komercyjni, Polskie Radio SA i ośrodki Telewizji Polskiej SA.

W 2006 roku akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł" wspierały także organizacje amerykańskie: MADD (Mothers Against Drunk Driving), SADD (Students Against Destructive Decisions) i Positive Coaching Alliance. Ich doświadczenie pozwoliło nam przygotować jeszcze lepsze kampanijne wydawnictwa profilaktyczne.

Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" są jednak znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem wspierali nas m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek. Ich udział podnosi rangę naszego przedsięwzięcia i sprawia, że przekaz profilaktyczny jest znacznie atrakcyjniejszy dla młodych adresatów. Postacią numer jeden akcji w 2007 roku był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W 2009 roku kampanii towarzyszyła Natalia Partyka, polska tenisistka stołowa, olimpijka i paraolimpijka. W 2010 roku sportową twarzą kampanii jest Maja Włoszczowska, kolarka, srebrna medalistka Olimpiady w Pekinie.

Przez trzy lata ważną częścią kampanii było badanie ankietowe „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych". W pierwszym roku wzięło w nim udział ponad 70 tys. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie ich odpowiedzi sporządzono ogólnopolski raport dotyczący stosunku młodzieży do alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Powstały też setki raportów lokalnych, które trafiły do samorządów uczestniczących w badaniu. W 2009 roku przeprowadziliśmy trzecie, ostatnie badanie, a do gmin, kótre zechciały je powtórzyć na swoim terenie trafiły wyniki porównawcze.

Więcej informacji o Akcji "Zachowaj trzeźwy umysł" można uzuskać w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie oraz na stronie inicjatora akcji: www.trzezwyumysl.pl