Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 – ul. Dworskiej 6
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/14 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/9 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul.  Palmowej 16
 
Wykaz  nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy  ul. Górniczej 68 i 70
 
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 16A.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej.