Dzisiaj: Piątek 27 listopada 2020

Program Profilaktyki Alkoholowej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Celem Programu stanowi ukazywanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie im, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka. 

Grupą docelową, do której skierowany jest Program są dzieci i młodzież z piotrkowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby, które już są uzależnione od alkoholu i szukają wsparcia w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorami Programu natomiast są: członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszenia niosące pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kościoły, Punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńcze, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”, Świetlica Socjoterapeutyczna „Oratorium”, Miejski Ośrodek Kultury, Rady Osiedli i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 W oparciu o Program, realizatorzy, o których mowa powyżej będą podejmować działania na rzecz minimalizowania zjawiska alkoholizmu na terenie naszego miasta.

Załączniki artykułu