Dzisiaj: Poniedziałek 30 listopada 2020

Program Przeciwdziałania Narkomanii

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2009 roku zostały przeprowadzone szczegółowe badania pod nazwą: „Diagnoza zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim” – cz. 1 (drugą część poznamy w pierwszej połowie 2011 roku) oraz „Zachowania ryzykowne dla zdrowia wśród dorosłych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego 2009”. Pierwszym badaniem objęto dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 13 do 17 roku życia - łącznie 955 osób (w tym 535 chłopców i 420 dziewcząt), natomiast w drugim badaniu uczestniczyli dorośli  mieszkańcy naszego miasta – około 37% mężczyzn i nieco ponad 63% kobiet. Niespełna 30% tej próby stanowili ludzie młodzi – do 25 roku życia, z czego prawie 17% to studenci. Osoby w wieku emerytalnym stanowiły 21,12% badanej zbiorowości, przy czym emeryci i renciści to prawie 27% próby.

Poniżej przedstawiono ogólne wnioski, których dostarczyła pierwsza część Diagnozy przeprowadzonej wśród dzieci i młodzieży, dotyczące kwestii związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych:
- ponad 23% badanej młodzieży odpowiedziało twierdząco na pytanie "Czy kiedykolwiek osobiście zetknąłeś się z narkotykami w swoim środowisku?";
- Najwięcej młodych ludzi przyznaje się do zażywania marihuany (7,2%) – również w badaniach ogólnopolskich właśnie ten środek jest najczęściej wskazywany, prawdopodobnie ze względu na dostępność i częste przekonanie o jego mniejszej szkodliwości;
- dzieci i młodzież mają okazję zetknąć się z narkotykami w różnych okolicznościach – najczęściej są to miejsca publiczne, tj.: osiedle, podwórko, dyskoteka, impreza
i szkoła;
- najwyższy wskaźnik zarówno kontaktu z substancjami, jak i prób zażywania dotyczy siedemnastolatków. Można też zaobserwować wzrost zachowań ryzykownych dla zdrowia w krytycznym momencie dorastania, tj. w wieku 15 lat;
- w opinii młodzieży, głównym powodem zażywania środków psychoaktywnych jest chęć zaimponowania innym, ciekawość oraz zabawa i poprawa humoru;
- prawie 78% badanych jest zdania, że narkotyki szkodzą zdrowiu/życiu. Tylko nieco ponad 8% badanych uważa inaczej.

Powyższe badania potwierdziły, że problem związany z zażywaniem środków odurzających występuje zarówno u młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta. Zadaniem niniejszego Programu jest podejmowanie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do minimalizowania zjawiska narkomanii na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Główny cel niniejszego Programu stanowi Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. 

Szczegółowa charakterystyka PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO dostępna jest w załączniku lub do obejrzenia online TUTAJ.

Załączniki artykułu